Rezerwacje - Reservations - Reservierungen


Regulamin rezerwacji stolików:

Rezerwacje na stoliki z wyprzedzeniem są przyjmowane wstępnie za pomocą zgłoszenia piemnego na naszą pocztę restauracja.aniolek@onet.pl
Potwierdzeniem chęci rezerwacji jest dokonanie opłaty rezerwacyjnej w kwocie:
stolik do 2 osób         - 30 zł
stolik do 4 osób         - 50 zł
stolik do 6 osób         - 80 zł
Opłata rezerwacyjna nie jest zwracana po jej dokonaniu. Paragon jest do odbioru na barze w dniu rezerwacji.
Rezerwacja stolików jest trzymana do 15 minut po godzinie na którą stolik został zarezerwowany.
Rezerwacja jest ważna po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej i przesłaniu potwierdzenia na e-mail: restauracja.aniolek@onet.pl

Konto do opłaty rezerwacji:
MBANK  konto w złotych polskich nr:
98 1140 2004 0000 3102 7799 1917  

Rezerwacje przymowane są do 30 dni do przodu.

z dopiskiem godziny, dnia i ilości osób.
Restauracja ma prawo do anulowania rezerwacji poprzez zwrot opłaty rezerwacyjnej bez podania przyczyny.table reservation phone & e-mail: restauracja.aniolek@onet.pl
+48 735 912 950

Advance table reservations are pre-made by phone.
Confirmation of the reservation is payment of the reservation fee in the amount of:
table for 2 people - 10 €
table for 4 people - 15 €
table for 6 people - 20 €

The booking fee is not refunded after it has been made or the guests are not present.
Reservation of tables is kept up to 15 minutes after the hour for which the table was reserved.
The reservation is valid after making the reservation fee and sending the confirmation to the e-mail address: restauracja.aniolek@onet.pl

Account to pay the reservation:
MBANK account in EUR number:
PL20 1140 2004 0000 3312 0696 5521
kod BIC/SWIFT mBank: BREXPLPWXXX


Reservations are made up to 30 days in advance.

with a note of the hour, day and number of people.
The restaurant has the right to cancel the booking by returning the booking fee without giving any reason.
Tel: +48735912950
restauracja.aniolek@onet.pl

Restauracja w historycznym miejscu od XIII wieku.
Zlokalizowana przy zabytkowym Rynku Miasta.
Klimatyzacja

Międzynarodowe i regionalne menu.
Mistrzowie Smaku 2018.
Smaczny Klimat 2019.

Poniedziałek-wtorek nieczynne.
Otwieramy od 12.00 do 22.00
ZAPRASZAMY

Liczba odwiedzin: 894137