Rezerwacje - Reservations - Reservierungen


Regulamin rezerwacji stolików:

Rezerwacje telefoniczne stolików przyjmowane są wyłącznie na stoliki w dniu zgłoszenie telefonicznego bez opłaty.
Rezerwacje stolików przyjmowane są wyłącznie na stoliki wewnątrz restauracji.
Stoliki w naszym ogródku przed restauracją nie są objete rezerwacjami ze względu na mozliwość złej pogody.
telefon do rezerwacji stolików:

735 912 950

Rezerwacje na stoliki z wyprzedzeniem są przyjmowane wstępnie telefonicznie.
Potwierdzeniem rezerwacji jest dokonanie opłaty rezerwacyjnej w kwocie:
stolik do 2 osób         - 30 zł
stolik do 4 osób         - 50 zł
stolik do 6 osób         - 80 zł
Opłata rezerwacyjna nie jest zwracana po jej dokonaniu lub nieprzyjściu Gości.
Rezerwacja stolików jest trzymana do 30 minut po godzinie na którą stolik został zarezerwowany.
Rezerwacja jest ważna po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej i przesłaniu potwierdzenia na e-mail: restauracja.aniolek@onet.pl

Konto do opłaty rezerwacji:
MBANK  konto w złotych polskich nr:
98 1140 2004 0000 3102 7799 1917  

w dniach 16-31 sierpnia 2021 rezerwacje są niemożliwe.
Rezerwacje przymowane są do 30 dni do przodu.

z dopiskiem godziny, dnia i ilości osób.
Restauracja ma prawo do anulowania rezerwacji poprzez zwrot opłaty rezerwacyjnej bez podania przyczyny.


Telephone reservations are accepted only for tables on the day of telephone notification.
Table reservations are only accepted for tables inside the restaurant.
Tables in our garden in front of the restaurant are not included in the reservation due to the possibility of bad weather.

table reservation phone:
+48 735 912 950

Advance table reservations are pre-made by phone.
Confirmation of the reservation is payment of the reservation fee in the amount of:
table for 2 people - 10 €
table for 4 people - 15 €
table for 6 people - 20 €

The booking fee is not refunded after it has been made or the guests are not present.
Reservation of tables is kept up to 30 minutes after the hour for which the table was reserved.
The reservation is valid after making the reservation fee and sending the confirmation to the e-mail address: restauracja.aniolek@onet.pl

Account to pay the reservation:
MBANK account in EUR number:
PL20 1140 2004 0000 3312 0696 5521
kod BIC/SWIFT mBank: BREXPLPWXXX

reservations are not possible on August 16-31, 2021.
Reservations are made up to 30 days in advance.

with a note of the hour, day and number of people.
The restaurant has the right to cancel the booking by returning the booking fee without giving any reason.
Restauracja w historycznym miejscu od XIII wieku.
Zlokalizowana przy zabytkowym Rynku Miasta.
Klimatyzacja

Międzynarodowe i regionalne menu.
Mistrzowie Smaku 2018.
Smaczny Klimat 2019.

Poniedziałek nieczynne.
Otwieramy od 12.00
ZAPRASZAMY